Øko-net

Øko-net er en folkeoplysningsorganisation, organiseret som en forening og dannet i 1994. Med det overordnede mål at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling, er det Øko-net's formål at informere, oplyse, inspirere og skabe bred folkelig inddragelse og dialog omkring økologi, miljø og bæredygtig udvikling. Det erkendes mange steder - bl.a. i Agenda 21-dokumentet - at en helt afgørende forudsætning for faktisk at realisere en bæredygtig samfundsudvikling er en folkelig inddragelse.

Øko-net’s fulde officielle navn er ”Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis”.

Det felt, Øko-net har dækket i de forløbne år, har været et nyt felt inden for folkeoplysningen, et område, der især efter Rio-topmødet i 1992 har været et prioriteret område i det danske samfund. Således har Øko-net især arbejdet med at oplyse om det folkelige Agenda 21-arbejde og med at skabe en folkelig og inddragende proces omkring den nationale strategi for bæredygtig udvikling.

Dette arbejde har blandt andet resulteret i "DanmarksDeklarationen - erklæring om en dansk dagsorden for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede" samt i etableringen af en Internet site for Bæredygtig Udvikling.

Arbejdet er i de senere år fortsat med aktiviteter indenfor Uddannelse for Bæredygtig Udvikling,  hvor Øko-net i forbindelse med starten på FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i 2005 afholdt en konference som opstart på de danske aktiviteter i tiåret. Øko-net har sekretariats funktion for et dansk UBU-netværk omkring Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Øko-net har i et nordisk samarbejde igangsat kampagnen Balanceakten hvori Uddannelse for Bæredygtig Udvikling gives et konkret udtryk. Balanceaktens konkrete udtryk er visualiseret i gennem nogle skulpturer af kunstneren Jens Galschiøt.
 
Øko-net har også et ønske om at give Bæredygtig Udvikling et konkret og praktisk indhold af global karakter. Vi har derfor i 2005 etableret et samarbejde med vores Tanzanianske partner Karatu Development Association et bæredygtigt energi projekt i Karatu – Tanzania.

Øko-net er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd, som er en paraplyorganisation af 38 folkeoplysende organisationer, og af 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, som er et samarbejde mellem 21 danske miljø- og udviklingsorganisationer, som alle arbejder med opfølgningen på FN's miljø- og udviklingskonference i Rio i 1992. Øko-net er også medlem af Projektrådgivningen, som er en paraplyorganisation for 194 danske udviklingsorganisationer.