Bæredygtig energi

Der findes ingen fastlagt definition på hvad bæredygtig energi er eller udgør.
Det synes dog rimeligt at antage at følgende elementer bør indgå som dele af en bestemmelse af om samfundet er i en udvikling for at etablere bæredygtig energi.

Adgang til energi nutid
Adgang til energi fremtid
Energi forurening
Global fordeling af energi