Bæredygtig udvikling 

Bæredygtig Udvikling

Bæredygtig udvikling har fået følgende definition:

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”

Denne definition stammer fra Brundtland Rapporten fra 1987, og er den definition som internationalt er mest anerkendt og som de fleste forholder sig til.

Brundtland Rapportens definition af bæredygtig udvikling har den styrke, at den åbner op for, at det er muligt at forene hensynet mellem økonomisk vækst og miljøet; at begge hensyn bliver gjort til nødvendige forudsætninger for at der kan opnås bæredygtig udvikling. Dermed er denne definition af bæredygtig udvikling blevetacceptabel for de fleste. Svagheden er så, at definitionen er blevet meget bred og derved giver mulighed for mange fortolkninger.

Grundlæggende er dog at definitionen påpeger en gensidig afhængighed. De handlinger vi foretager os i dag har konsekvenser for andre mennesker til en anden tid (kommende generationer) eller for andre mennesker et andet sted på kloden. Der ligger også noget normativt i definitionen, at vi ikke må stille andre mennesker ringere ved de handlinger vi foretager os.


Fremtidige generationer
Tidsperspektivet er centralt i bæredygtig udvikling. Der ligger i bæredygtig udvikling at fremtidige generationer af mennesker ikke må overdrages ringere livsbetingelser end dem vi har i dag. Det kan du læse mere om her.

Globalt
I en globaliseret verden har det vi gør i vores del af verden konsekvenser for bæredygtigheden af andre menneskers livsbetingelser, ligesom det andre mennesker gør et andet sted i verden har konsekvenser for vores livsbetingelser og dermed vores bæredygtighed. Det kan du læse mere om her.
Danmark
I Danmark er bæredygtig udvikling også blevet debatteret og formuleret ind til officiel politik, der er formuleret en officiel Dansk Strategi for bæredygtig udvikling og Regeringen udsender hvert år en status rapport om Danmarks bæredygtige udvikling. Hvordan går det så med den bæredygtige udvikling i Danmark, det kan du læse mere om her.

Internationalt
Bæredygtig Udvikling har internationalt fået en vigtig placering i politik formuleringer. Det er især sket gennem de to store internationale miljø og udviklings konferencer Rio-konferencen i 1992 og Johannesburg-konferensen i 2002. Disse konferenser samt hvordan bæredygtig udvikling bruges internationalt og hvordan det går med den internationale bæredygtige udvikling, kan du læse mere om her.

Hvordan anvender vi begrebet

Det er centralt i vores projekt, at vi vil forsøge at skabe en bæredygtig energiforsyning for husholdningerne i projektområdet. For at bruge begrebet bæredygtig udvikling må vi derfor også have en tolkning af bæredygtig udvikling, den kan du læse mere om her.