Du er her > Projektet > Træplantning

Træplantning

I et område som Karatu Distrikt, hvor største parten af energien i en lang tid fremover vil komme fra afbrænding af biomasse, vil en bæredygtig energiforsyning kun kunne etableres hvis hver enkelt husholdning kan etablere sin egen brændeforsyning ved på deres marker at gro træer, der kan leverer husholdningens brænde.

Projektet støtter derfor husholdningerne i at få plantet træer på deres marker og omkring deres huse. Støtten består dels i træning i at etablere en tilplantning, der kan indgå i deres landbrug og dels i at levere udplantnings træer til husholdningerne.

Agroforestry
Brændeproduktion til en husholdning kræver at der plantes træer på markerne. De tidligere tiders praksis med at have træer som en integreret del af landbruget, er nu igen blevet genoptaget under den samlende betegnelse Agroforestry, der som navnet hentyder til er en sammenkædning af landbrug og skovbrug, hvor de to elementer understøtter hinanden og kan give husholdningerne forskellige typer af produkter.

Eksempel på det kan være rækker af træer med større afstand imellem, og hvor der i mellemrummene dyrkes majs og bønner. Træerne vil give beskyttelse imod erosion, og de vil give brænde samt løvet kan bruges som protein foder til kvæget. Afgrøderne ind imellem vil give husholdningen mad.

Du kan læse mere om Agroforestry her.

Træer
De træer, der skal indgå i sådanne agroforestry systemer, skal være:
Hurtig voksende, således at de hurtigt kan give produkter til husholdningen, flere typer af træer kan i området vokse ret hurtigt nogle træer kan i løbet af en god vækstsæson med godt regnfald vokse til en højde af 3-5 meter.   
Tørketålende, i Karatu Distrikt forekommer der år hvor nedbøren er væsentlig under middel, og hvor det er svært for nyplantede træer at overleve, det er derfor vigtigt at de træer der bliver plantet har en stor overlevelsesrate også under tørkeforhold.   
Træer til flere formål, således at træerne kan tjene forskellige formål, at det det samme træ for eksempel kan bruges til brændeforsyning, blade kan bruges til foder, at det er kvælstof fikserende så det leverer gødning til jorden, nogle kan give frugter og nødder som kan spise, andre nødder som der kan udvindes olie af, nogle kan fungere som hegn fordi de er tætte og har torne, der er mange eksempler på sådanne multipurpose træer.

Nogle af de træer, som vi bruger i projektet, og som du kan læse mere om via linkene, er:

Jatropha

Prosopis juliflora

Lucenia