Du er her > Projektet > Biogasanlæg

Biogasanlæg

En del af Projektet har været at udnytte den energi, der potentielt findes i afføringen fra husdyrene i området. Husdyrs afføring kan under omsætning i et iltfrit miljø producere biogas, der hovedsagligt består af methan. Denne Biogas er en energi kilde, der kan levere en husholdning ren og vedvarende energi til dens madlavning og belysning.
Vi har udviklet og bygget 2 biogasanlæg for at teste mulighederne for at anvende biogasanlæg til energiforsyningen i husholdninger i området og til at udvikle nogle nye konstruktions principper for biogasanlæg i Tanzania.

Hvad er Biogas

Du kan her finde oplysninger om processen for dannelse af biogas, hvad biogas består af og hvordan biogas kan anvendes som en energikilde.

Læs mere

Biogasanlæg – Typer

Der er 3 hoved typer af biogas anlæg udviklet for brug i u-lande. Du kan finde en kort gennemgang af disse typer.

Læs mere

Biogasanlæg designet i projektet

I projektet har vi udviklet et specifikt design for et biogas anlæg tilpasset de lokale forhold i Karatu Distrikt.
Du kan her læse om vores overvejelser i forbindelse med udvikling af designet og om selve designer for vores biogas anlæg.

Læs mere

Bygning af biogasanlæg

I projektet har vi bygget to biogasanlæg. Vi vil her give en beskrivelse og illustration af bygningen af disse biogasanlæg.

Læs mere

Biogas installation

Biogassen skal fra biogasanlægget føres ind i boligen, dette sker gennem et rørsystem i en biogas installation, der også omfatter biogas brændere og biogas lampe. Vi vil her give en beskrivelse af biogas installationen.

Læs mere

Drift af biogasanlæg

Et biogasanlæg skal forsynes med husdyr afføring, biogassen fra anlægget skal bruges og selve anlægget skal vedligeholdes. Dette kan du læse mer om her.

Læs mere

Gødning fra biogas

Efter at husdyr afføringen har været gennem et biogasanlæg, er der sket en omdannelse af husdyr afføringen til en flydende slam, der har stor gødningsværdi. Du kan her læse om hvordan den slam behandles og bruges som gødning og om denne gødning slams betydning for bonden.

Læs mere